Lid worden? Herkent u dit:

Ik zou best lid willen worden van een mannenkoor, maar is dat wel iets voor mij?

Ziet u er tegenop om zomaar binnen te lopen?

Welnu, u bent niet de enige die zo denkt. Zo dachten namelijk veel leden voor ze bij

het Brandweermannenkoor kwamen. Het Brandweermannenkoor ZHZ heeft altijd

plaats voor zowel aspirant- als ervaren zangers.

Wilt u een repetitie bijwonen, neem dan contact met: onze secretaris,

Ad Scheepbouwer, e-mail:  b.kooraccountant@upcmail.nl of a.scheepbouwer3@upcmail.nl

Ook kunt u één van de koorleden benaderen. Hij zal u graag meenemen naar een

wekelijkse repetitie. Uiteraard geheel vrijblijvend. U kunt dan enkele repetities met

het koor oefenen, alvorens u besluit om wel/geen lid te worden.

We repeteren elke vrijdagavond van 19.00 -20.30 uur in de brandweerkazerne aan

het Leerpark Prof. Kohnstammlaan 10, 3312 KL te Dordrecht

In juli en augustus krijgen de stembanden rust en komt het koor welverdiend op adem.

Dus mannen die van zingen en van gezelligheid houden …………., u wordt van

harte uitgenodigd om op een repetitieavond te komen kijken, luisteren en te

oefenen.