Lid worden?

Herkent u dit:

Ik zou best lid willen worden van een mannenkoor, maar is dat wel iets voor mij?

Kan ik daar wel tijd voor vrij maken?

Ziet u er tegenop om zomaar binnen te lopen?

Welnu, u bent niet de enige die zo denkt. Zo dachten namelijk veel leden voor ze bij het Brandweermannenkoor kwamen. Het Brandweermannenkoor ZHZ heeft altijd plaats voor zowel aspirant- als ervaren zangers. Als lid hoef je niet langer een brandweer- of BHV-organisatie achtergrond te hebben. Een warme belangstelling voor alles wat brandweer is, helpt wel mee om je snel thuis te voelen. Iedereen die er van houdt om in een gezellige sfeer aan een goed repertoire te werken is welkom. De unieke ‘brandweersfeer’ zal door de aanwezigheid van ‘echte’ brandweermannen toch wel in stand blijven!

Wilt u een repetitie bijwonen, neem dan contact met:

Onze secretaris, Leen Dubbeldam , e-mail: b.kooraccountant@upcmail.nl

Ook kunt u één van de koorleden benaderen. Hij zal u graag meenemen naar een wekelijkse repetitie. Uiteraard geheel vrijblijvend. U kunt dan enkele repetities met het koor oefenen, alvorens u besluit om wel/geen lid te worden. 

We repeteren elke vrijdagavond van 18.45 -20.15 uur in de brandweerkazerne aan het Leerpark Prof. Kohnstammlaan 10, 3312 KL te Dordrecht

In juli en augustus krijgen de stembanden rust en komt het koor welverdiend op adem.

Dus mannen die van zingen en van gezelligheid houden …………., u wordt van harte uitgenodigd om op een repetitieavond te komen kijken, luisteren en te oefenen.

Wij treden op in ons nieuwe gala-uniform.